Nabilla Ait Daoud: ‘Onverdoofd slachten niet van deze tijd’
Nabilla Ait Daoud (N-VA) Foto: WAS

Volgens moslima en Antwerps schepen van Dierenwelzijn Nabilla Ait Daoud (N-VA) moeten moslims kiezen voor een andere invulling van het Offerfeest dan het onverdoofd slachten van een schaap of een rund. ‘Een dier onverdoofd slachten is in deze tijd niet aanvaardbaar’, zegt ze in Gazet van Antwerpen.

Naar aanleiding van het Offerfeest op 4 oktober geeft Ait Daoud in een opiniebijdrage de voorzet voor een debat over het onverdoofd slachten. Ze richt zich tot haar geloofsgenoten:

‘Nergens in de Koran of de islamitische traditie kun je terugvinden dat het dier niet verdoofd mag worden’, zegt ze. ‘Integendeel, de moslims wordt aangeraden om dieren op een barmhartige manier te behandelen omdat zij rechten hebben. Dit is dan ook de reden waarom ik elke moslim wil aanmoedigen gebruik te maken van de alternatieven die bestaan om het Offerfeest te vieren. Iedereen moet voor zichzelf kunnen uitmaken in wat hij of zij gelooft, maar ik vind dat religie nooit een excuus mag zijn om een dier nodeloos te doen lijden.’

De discussie over de slachting voor het Offerfeest is opnieuw op de agenda gekomen, omdat Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) slachtingen op tijdelijke slachtplaatsen, zoals bij het Offerfeest, niet meer zal toelaten. Weyts roept ook op om alternatieven te zoeken en zal naar eigen zeggen in dialoog gaan met alle betrokkenen.