Drugs en prostitutie leveren jaarlijks 1,2 miljard euro op
Foto: rr
De Belgische prostitutie draait jaarlijks een omzet van van 466 miljoen euro. Dat blijkt uit cijfers van het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR) die voor het eerst een berekening maakte. Illegale activiteiten zoals drugs, prostitutie en smokkel worden voortaan meegeteld in het bruto binnenlands product (bbp), een maatstaf voor de jaarlijkse economische activiteit in een land.

Uit de ramingen blijkt dat prostitutie, drugshandel en smokkel het Belgische bbp verhogen met 0,37 procent. Dat is meer dan in Duitsland (+0,1 procent), maar minder dan in Nederland (+0,4 procent), het Verenigd Koninkrijk (+0,7 procent) en Italië (+1 procent).

Het INR raamt dat prosituees die in België een vaste woonplaats hebben in 2010 424 miljoen euro omzet draaiden. Nog eens 42 miljoen euro wordt verdiend door prostituees die niet permanent in ons land wonen – officieel valt dat onder de noemer 'import'. De kosten die prostituees maken worden van de Belgische omzet afgetrokken, wat een toegevoegde waarde oplevert van 305 miljoen euro.

De drugshandel droeg volgens het INR in 2010 voor 903 miljoen euro bij aan het bbp. Door cijfers uit diverse bronnen samen te leggen, schat het INR dat er voor 535 miljoen euro aan cannabis, xtc, amfetamines, cocaïne en heroïne geconsumeerd wordt. Daarbovenop wordt voor 570 miljoen euro xtc geëxporteerd.

Om de toegevoegde waarde te berekenen trekt men de import (202 miljoen) van consumptie en export af. Opvallend is dat drugs in België op zijn retour is. De bijdrage van drugs aan de Belgische economie daalde dus de voorbije jaren.

Het volledige verhaal kan u straks vanaf 17 uur lezen in onze avondeditie van De Standaard.