738 coöperanten stappen in gerechtelijke procedure tegen Belfius en Arco Groep
Foto: Photo News
Belangenvereniging Deminor heeft deze middag zijn strategie uiteengezet voor het opstarten van een gerechtelijke procedure namens - initieel - 738 coöperanten tegen Arcopar, Arcofin en Belfius Bank. Doel is het bekomen van een schadevergoeding. Deminor voert aan dat spaarders destijds werden misleid toen ze aangezet werden te investeren in coöperatieve aandelen.

Met de gerechtelijke stappen voert Deminor de druk op de federale onderhandelaars nog wat op. Ook bij de regeringsformatie ligt het Arco-dossier namenlijk op tafel. De voornaamste eis van de belangenorganisatie is het bekomen van de nietigverklaring van de belegging in de 'Arco Aandelenrekening'. 

De Arco-aandelen werden vooral in de jaren negentig op grote schaal door de rechtsvoorgangers van Belfius Bank - BAC, BACOB en later Dexia Bank - bij het grote publiek geplaatst. Volgens Deminor zijn spaarders destijds misleid. Essentiële informatie rond de investering werd immers verzwegen of op misleidende wijze voorgesteld.

Zowel Arco als de verdelende bank, Belfius, zou toen voorgehouden hebben dat het om een veilige belegging ging, zoals een spaarboekje. Een grote groep mensen die niet in aanmerking kwamen voor een belegging in aan­delen, werd op die manier toch in aandelen geloodst. Arco zelf zou in zijn pamfletten destijds onvoldoende op de echte risico’s hebben gewezen.

Tot nu toe leken de coöperanten gevrijwaard te kunnen blijven van reële verliezen, maar Europa schoot de fameuze garantieregeling net voor de zomer aan flarden. Onderhandelaars die momenteel formatiegesprekken voeren over een federale regering hebben reeds laten verstaan dat er koortsachtig aan een oplossing gewerkt wordt voor de coöperanten van Arco. Die oplossing zou in lijn liggen met verklaringen van de ontslagnemende regering.

Deminor wenst terzake echter geen afwachtende houding aan te nemen. De problematiek van de Arco coöperanten kan en moet volgens Deminor in de eerste plaats geregeld worden in het kader van een privaat geschil tussen Arco, Belfius Bank en de coöperanten. Publieke beloften uit politieke hoek mogen dan wel mooi klinken, Deminor wenst er niet op te wachten en probeert nu zekerheid af te dwingen via de rechtbank.