‘Schuld van Karadzic bewezen’
Foto: AFP

De aanklagers van het VN-Tribunaal voor oorlogsmisdaden in het voormalige Joegoslavië achten de schuld van de vroegere Bosnisch-Servische leider Radovan Karadzic aan volkerenmoord 'zonder twijfel bewezen'. Karadzic was de spilfiguur van de zwaarste misdaden in de Bosnische oorlog van 1992 tot 1995, verklaarde aanklager Alan Tieger bij zijn slotpleidooi maandag in Den Haag. De aanklager zal levenslang vorderen.

Na bijna vijf jaar staat het marathonproces tegen Karadzic voor de afronding. Honderden getuigen en bijna 50.000 gerechtelijke akten bewijzen dat de 69-jarige aangeklaagde zijn plan voor een zuiver Servische staat onvoorwaardelijk wilde doorvoeren, verklaarde Tieger. 'Alle geweld van de etnische zuivering ligt hier bloot, met dr. Karadzic als drijvende kracht'.

Centraal in het sinds 2009 lopende proces staat de als volkerenmoord gebrandmerkte slachtpartij van Srebrenica op 11 juli 1995. Destijds hadden Servische eenheden onder ex-generaal Ratko Mladic de toenmalige VN-enclave onder de voet gelopen en naar verluidt rond de 8000 moslimjongens en - mannen gedood. Ook Mladic staat voor het Joegoslavië-Tribunaal terecht.

De vroegere Servische leider moet zich ook voor oorlogsmisdaden tijdens de belegering van Sarajevo van 1992 tot 1995 en voor moord, folterpraktijken en mishandelingen in gevangeniskampen verantwoorden. De aangeklaagde volgde de uiteenzettingen geconcentreerd en toonde uiterlijk geen emotie, toen de aanklager het lot van enkele van zijn slachtoffers omschreef. 'Voor elk aparte tragedie is hij verantwoordelijk', zei Tieger.

De voormalige psychiater en dichter, die zich voor het VN-Tribunaal zelf verdedigt, bezweert zijn onschuld. Hij motiveerde gewelddadigheden met de destijds heersende oorlogssituatie. Een vonnis wordt pas volgend jaar verwacht.