Wat gebeurde er op 10 oktober 1914?
Foto: ds
De Duitse generaal von Beseler had gehoopt de Belgische koning gevangen te nemen in Antwerpen. Die is echter in Oostende, de nieuwe hoofdstad van België. Welke feiten halen nog het nieuws?

Over de Meir marcheren Duitsers en op het stadhuis ondertekent men de capitulatie. Het feit doet in alle Duitse steden en dorpen de kerkklokken luiden. Tot grote teleurstelling van de Duitse generaal von Beseler, die Antwerpen binnentrad in de volle overtuiging dat hij het Belgische leger, de regering en zelfs de Koning ging gevangen nemen.’ Die is echter in Oostende, de nieuwe hoofdstad van België. Daar overlegt de koning met Franse en Britse generaals.

Virginie Loveling is verbolgen. ‘Telkens kwamen er verhalen van zege: de Duitschers waren gevlucht, hadden zich overgegeven daar of ginder na ernstige verliezen te hebben ondergaan…’ Gisteren verzekerde een officier Loveling dat de forten stand houden en nu ontdekt ze dat de vijand al een maand in Luik is. Door gebrek aan kranten weet Diksmuide niet dat Antwerpen verloren gaat. Het IJzerstadje is verbijsterd als er vier dagen lang vluchtende soldaten arriveren. 

Het bayerisches Reserve-Infanterie-Regiment 16 – bekend als regiment List is een allegaartje. De drieduizend dienstplichten en vrijwilligers paradeerden in München voor koning Ludwig III. Eind oktober moeten ze aan het westfront zijn. Vandaag vertrekken ze voor de laatste training. De toejuichingen contrasteren met wat een soldaat schrijft. Van zes uur in de morgen zijn ze bezig. Ze zijn moe en bivakkeren in openlucht. Slapen doen ze niet. Het geklaag komt van een zekere A. Hitler.