De politie van Antwerpen neemt grote veiligheidsmaatregen voor het proces. Er worden extra agenten ingezet, zowel in het gerechtsgebouw als in de wijde omgeving daarvan. Er is ook verscherpt toezicht. Iedereen die morgen het gerechtsgebouw in wil, wordt grondig gecontroleerd, en zelfs wie gewoon rondloopt in de buurt kan worden gecontroleerd.