Kamer geeft groen licht voor Belgische F-16's
Belgische F-16's Foto: belga
De Kamer heeft vrijdag met een grote meerderheid het licht op groen gezet voor de deelname van F-16's aan de strijd tegen de terreurgroep Islamtische Staat. De groenen onthielden zich. PVDA-PTB stemde tegen.

De kamercommissie heeft zo'n missie woensdag al goedgekeurd, zij het enkel voor luchtaanvallen boven Irak. De stemming was vanmiddag dan ook niet meer dan een formaliteit.  De zes Belgische vliegtuigen stonden vertrekkensklaar op de luchthaven van Florennes en kozen zelfs het luchtruim nog voor de Kamer had gestemd.

Wouter De Vriendt (Groen) en Raoul Hedebouw (PVDA) hekelden het feit dat de F-16’s reeds opgestegen waren voor het parlement groen zijn fiat gegeven had, maar Defensieminister Pieter De Crem wees erop dat de vliegtuigen slechts naar het Griekse Araxos vliegen. Dat is de basis van waaruit ze opereerden bij de missie in Libië. Toen waren de vliegtuigen reeds ter plaatse voor de stemming plaatsvond, voegde hij fijntjes aan toe.

De resolutie zet het licht op groen voor het inzetten van zes F-16’s en ondersteunend personeel in het kader van de internationale missie tegen IS. De operatie komt er na de vraag van de Iraakse regering voor steun en het verzoek van de Verenigde Staten aan ons land om deel te nemen aan de operatie. De missie van de F-16’s is beperkt tot het grondgebied van Irak en er zullen geen grondtroepen ingezet worden. De missie zal na één maand geëvalueerd worden en op basis hiervan mogelijk verlengd.

De Kamer wil ook dat de regering waarborgt dat het parlement betrokken wordt bij beslissingen over wijzigingen aan de duur, de aard of het grondgebied van de operatie. De resolutie dringt er ook aan op inspanningen van de regering om een diplomatieke oplossing te vinden voor het conflict en het humanitaire drama in de regio, en om de veiligheid van de militairen ter plaatse te verzekeren en te anticiperen op een mogelijke verhoging van de binnenlandse terreurdreiging als gevolg van de de deelname aan de internationale coalitie.

'Delicate operatie'

Theo Francken (N-VA) wees op het delicate karakter van de operatie. We beslissen deel te nemen aan een operatie tegen IS, maar we moeten er ons van bewust zijn dat er 350 landgenoten meestrijden aan de andere kant. Dat kan leiden tot bijkomende risico’s in eigen land. Hij herhaalde ook dat hij het betreurde dat de operatie beperkt blijft tot het Iraakse grondgebied en dat acties moeten stopgezet worden aan de Syrische grens. “Als u ook in Syrië wil operen, wil u gewoon oorlog. Er is immer geen internationaal mandaat om in Syrië op te treden” repliceerde Wouter De Vriendt (Groen).

Stéphane Crusnière (PS) drong er net als Francken op aan dat de Kamer via de commissie Buitenlandse Missies op geregelde tijdstippen op de hoogte gehouden wordt van de operatie en dat de volksvertegenwoordigers hun fiat moet geven bij elke verlenging of aanpassing van de operatie. Voor Daniel Bacquelaine (MR) zou het niet-deelnemen aan de coalitie neerkomen op medeplichtigheid aan misdaden tegen de mensheid.

Veli Yüksel betreurde namens CD&V dat een VN-mandaat niet mogelijk was, maar de vraag van de Iraakse regering volstaat volgens het VN-handvest. Hij benadrukte dat de internationale coalitie geen Westerse inmenging in het Midden-Oosten is, maar een strijd waar ook regionale grootmachten als Iran, Turkije en Saoedi-Arabië aan deelnemen.

Nele Lijnen (Open Vld) wees erop dat 3.500 kilometer hier vandaan en 1.000 kilometer van de grenzen naar de Europese Unie het kalifaat is opgericht waar vrouwenhaat, gruwel en angst heerst. Dit is niet enkel een militaire, maar ook een diplomatieke, economische en humanitaire operatie. Ze betreurde ook dat de Europese Unie in dit conflict andermaal afwezig blijft.

Van der Maelen waarschuwt voorstanders resolutie

Dirk Van der Maelen (sp.a) waarschuwde de voorstanders van de resolutie: “Als we zien dat er geen vooruitgang is, als we zien dat er geen oplossing in zicht is, of als we zien dat de operatie contraproductief is, trekken wij ons terug”. Hij merkte ook op dat zijn fractie de oorspronkelijke tekst op een aantal punten heeft aangepast, zoals de beperking van de missie tot Irak en tot de duur van één maand.

Wouter De Vriendt (Groen) herhaalde dat de regering een politieke roadmap moest overmaken om een duurzame oplossing te vinden voor de crisis alvorens over te gaan tot militaire actie. Zo wil hij een vredesconferentie onder leiding van de VN met landen uit de regio zoals Turkije en Iran en de permanente leden van VN-Veiligheidsraad dus ook Rusland en China, alvorens over te gaan tot militaire actie. Totaal onrealistisch, vonden Lijnen en Van der Maelen. “Er worden dagelijks vrouwen verkracht in het gebied dat IS domineert. Hoelang gaat u nog wachten? “, wierp Zuhal Demir (N-VA) hem voor de voeten.

Filip Dewinter (Vlaams Belang) waarschuwde dat een luchtoffensief niet zal volstaan. “Met bommen schakel je geen jihadisten uit, misschien in tegendeel”. Er is volgens hem ook een grondoffensief nodig. “En wat met Syrië”? vroeg hij zich af. Hij pleitte ook voor maatregelen in België: “De bekende jihadisten die collaboreren met IS moeten achter de tralies”, aldus Dewinter. Vlaams Belang zal toch voor de resolutie stemmen in de hoop dat de missie een aanvang kan vormen van een militair, maatschappelijk en politiek offensief tegen de radicale islam.

Raoul Hedebouw kondigde aan dat de PVDA (PTB) tegen zal stemmen. Bombardementen hebben nooit een conflict opgelost, aldus Hedebouw die er ook op wees dat de voorgaande missies waaraan België deelnam, zoals Afghanistan of Libië, niet meteen geleid hebben tot een vreedzame oplossing in de betrokken landen.