Hoe stemden de Schotten?
Foto: *
Persagentschap Reuters heeft een interactieve kaart gemaakt over hoe de Schotten per regio hebben gestemd over de onafhankelijkheid. De verschillende peilingen geven ook een idee hoe de Schotten hun stemgedrag is geëvolueerd tijdens de campagne.

Op de kaart is onder meer te zien waar de vier regio's liggen die voor de onafhankelijkheid stemden. Drie daarvan grenzen aan elkaar. Opvallend is ook dat in de regio's aan de Engelse grens meer mensen tegen onafhankelijkheid hebben gestemd, net zoals op de Orkney Islands en de Shetland Islands.

Ook de peilingen van de afgelopen maanden zijn in een grafieken gegoten. Het valt op dat het verschil tussen het ja-kamp en het nee-kamp kleinder werd naarmate het referendum naderde. Mannen waren eerder voor onafhankelijkheid, vrouwen tegen. De meeste mensen ouder dan zestig bleven liever bij het Verenigd Koninkrijk. De jongeren tussen 16 en 24 jaar lijken vaker van mening te wisselen.