UGent valt verhoging inschrijvingsgeld aan
Foto: EDM

Besparingen compenseren door het inschrijvingsgeld te verhogen, daar gaat de Universiteit Gent niet in mee. ‘Dit debat is vergiftigd.’

‘We verzetten ons tegen de logica dat de besparingen die de overheid ons oplegt, gecompenseerd worden door de studenten en hun ouders meer inschrijvingsgeld te vragen’, zegt de Gentse vicerector Freddy Mortier aan De Standaard.

‘Op het overleg met de associaties, universiteiten en hogescholen krijgen we het gevoel dat de meeste van onze collega’s meegaan in die logica. Een verhoging wordt onvermijdelijk geacht. Gent weigert daarin mee te gaan. Wij hebben helaas het gevoel dat we met dat standpunt alleen staan.’

‘Wij zijn nochtans niet mordicus tegen een verhoging van het inschrijvingsgeld’, benadrukt Mortier, ‘als dat met een democratische consensus gebeurt en op een sociaal rechtvaardige manier. Het huidige beurzensysteem voldoet niet. We hadden daar een debat over moeten houden, lang voor er van besparingen sprake was. Nu is het debat vergiftigd.’

Mortier begrijpt vooral de houding van de hogescholen niet. ‘Zij dringen sterk aan op een verhoging. Terwijl zij net een sociaal kwetsbaarder publiek hebben, als ‘‘universiteiten voor de gewone man’’. Akkoord, zij zitten financieel op hun tandvlees, maar de universiteiten ook.’

De Universiteit Gent opent vandaag plechtig het academiejaar. De Vlaamse minister van Onderwijs, Hilde Crevits (CD&V), komt naar de opening. Rector Anne De Paepe zal haar duidelijk maken dat de UGent zich blijft verzetten tegen een verhoging van het inschrijvingsgeld en zeker tegen de koppeling van besparen en zo’n verhoging.

De verhoging van het studiegeld ligt op tafel na de bekendmaking van de stevige besparingen die de Vlaamse regering in het hoger onderwijs wil doorvoeren.