Vanaf volgend jaar verbod op onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren

Vanaf 2015 is het in Vlaanderen verboden om dieren onverdoofd te slachten op tijdelijke slachtvloeren. Dat heeft Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts beslist. Het eerstkomende Offerfeest van 4 oktober valt nog niet onder de nieuwe regeling, maar vanaf volgend jaar moet de rituele slacht op tijdelijke slachtvloeren uitwijken naar reguliere slachthuizen of plaats maken voor een alternatief, luidt het.

Vorig jaar werden in Vlaanderen nog 22.000 dieren geslacht op ongeveer 57 tijdelijke slachtvloeren. Die tijdelijke slachtplaatsen worden ingericht tijdens de drukke periode rond het Offerfeest, wanneer veel moslims op rituele wijze een schaap slachten.

Europa laat onverdoofd slachten om religieuze redenen wel toe, maar enkel als dat gebeurt in een erkend slachthuis. Nu Dierenwelzijn een Vlaamse bevoegdheid is geworden, wil de Vlaamse minister voor Dierenwelzijn Ben Weyts komaf maken met de tijdelijke slachtvloeren.

‘Sinds een maand zijn we vanuit Vlaanderen bevoegd voor Dierenwelzijn. Dit is het moment om onze verantwoordelijkheid te nemen en een einde te maken aan de permanente overtreding van de Europese regelgeving’, zegt Weyts.

Het verbod gaat volgend jaar in. Dat betekent dat het eerstkomende Offerfeest op 4 oktober nog niet onder de nieuwe regeling valt. ‘De voorbereidingen hiervoor zijn al te ver gevorderd. Een plotse invoering van een verbod op tijdelijke slachtvloeren zou leiden tot chaos aangezien alle dieren al zijn aangekocht en de erkende slachthuizen onmogelijk op zulke korte termijn de slacht van meer dan 20.000 extra dieren kunnen organiseren’, aldus Weyts. Maar vanaf 2015 moet de rituele slacht dus uitwijken naar reguliere slachthuizen of plaats maken voor een alternatief.

‘Ik bespreek met de moslimgemeenschap en de slachthuizen hoe we volgend jaar het Offerfeest organiseren zonder de tijdelijke slachtvloeren waar onverdoofd geslacht wordt’, aldus nog Weyts.