Commissie verwerpt vergoedingen Mastercard
Foto: Photo News

MasterCard bijt opnieuw in het zand in het conflict met de Europese Commissie over de transactievergoedingen die het bedrijf aan handelaren oplegt. Twee jaar geleden gaf het Europees Hof de Commissie al gelijk, nu wijst het hof ook de hogere voorziening af.

Voor elke transactie die met een kaart van MasterCard gebeurde, moest tot voor enkele jaren een zogenaamde multilaterale afwikkelingsvergoeding (MAV) worden betaald. Die kost werd op de handelaren afgewenteld, in het kader van de vergoeding die ze hun bank betaalden voor het gebruik van de betaalkaarten van MasterCard.

De Commissie oordeelde dat de MAV’s een concurrentienadeel inhielden. Immers, MasterCard hanteerde een minimumprijs. Op straffe van een boete schortte MasterCard de MAV’s op, maar het stapte wel naar de rechter in een poging de beslissing van de Europese Commissie uit 2007 te laten terugdraaien. In 2012 lukte dat al niet, en nu vangt het bedrijf dus opnieuw bot.