'Beeld dat te veel Vlaamse jongeren hoger onderwijs volgen, klopt niet'
Foto: Photo News
Een diploma in het hoger onderwijs verhoogt de kansen op de arbeidsmarkt, zo stelt de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Oeso) vast in haar jongste rapport over het onderwijs in België. Bovendien blijkt in België dat hooggeschoolde vrouwen de Belgische schatkist het meest opleveren in vergelijking met alle andere Oeso-landen. Verder klopt het beeld dat te veel jongeren in Vlaanderen doorstromen naar het hoger onderwijs, niet. Het rapport is dinsdag voorgesteld.

In 2012 bedroeg de werkloosheid van mensen die geen hoger middelbaar diploma hadden 13 procent. Dat cijfer zakt tot 6,7 procent voor wie een diploma van het hoger middelbaar behaalde, en het zakt nog verder tot 3,4 procent voor wie een diploma van het hoger onderwijs op zak heeft.

Hoewel steeds meer Belgen de laatste tien jaar hoger onderwijs zijn gaan volgen, blijft hun aantal de laatste vier jaar status quo op 35 procent steken, slechts lichtjes boven de 33 procent van het Oeso-gemiddelde, zo meldt het rapport nog.

Het gaat slecht met 'democratisering' onderwijs in ons land

De Oeso-onderzoekers stellen ook vast dat het diploma van ouders in België een grote invloed heeft op het diploma dat hun kinderen behalen. Zo heeft in Vlaanderen tweederde van de studenten met een hoge onderwijsdiploma minstens één ouder die ook een hoger diploma heeft, terwijl minder dan één op de tien een ouder heeft die geen diploma van het hoger onderwijs behaalde. Relatief hoge cijfers in vergelijking met andere industrielanden. 

Volgens de onderwijs-expert verbonden aan de Oeso, Dirk Vandamme, hebben we de trein van de 'democratisering van het onderwijs' echter gemist. Als we immers de jeugd uit laaggeschoolde gezinnen onder de loep nemen, dan ligt het aantal jongeren dat de stap naar hoger onderwijs zet onder de 6 procent. Voor kinderen waarvan de ouders wel hogere studies gevolgd hebben ligt de kans om verder te studeren zelfs zes maal hoger. 

Verder blijkt het beeld 'dat te veel jongeren in Vlaanderen naar het hoger onderwijs trekken', niet te kloppen. Integendeel, de doorstroming in Vlaanderen naar het hoger onderwijs fluctueert bij jongeren rond de 33 procent. In de andere Oeso-landen ligt dat een pak hoger met 60 procent. 'Als we de economie niet blijven voeden met hooggeschoolden, lopen we een vrij groot risico', aldus Vandamme. 

Hooggeschoolde vrouwen brengen Belgische schatkist meer op in vergelijking met andere industrielanden

Op gender-vlak valt het op dat hoogopgeleide vrouwen in België meer kansen hebben op de arbeidsmarkt dan de mannen, iets wat erg afwijkt van de situatie in andere OESO-landen. De werkloosheidsgraad bij hoogopgeleide vrouw bedraagt 3,3 procent, terwijl die bij hoogopgeleide mannen op 3,6 procent ligt.

Bij de leeftijdscategorie tussen 25 en 34 jaar blijken meer vrouwen dan mannen te beschikken over een hoger diploma. Bij de oudere leeftijdscategoriën blijkt dit beeld nog omgekeerd. Bovendien blijkt in België dat hooggeschoolde vrouwen de Belgische schatkist het meest opleveren in vergelijking met alle andere Oeso-landen. 

Een opvallende vaststelling ook is dat hogere studies in ons land relatief weinig kosten tegenover hetgeen ze opleveren.