Nergens in Europa is de ongelijkheid tussen het beschikbare inkomen zo klein

België is herverdelingskampioen

Nergens in Europa is de ongelijkheid tussen het beschikbare inkomen zo klein als in België. De fiscus en de sociale zekerheid maken dat een flink gedeelte van het inkomen van rijk naar armer wordt verschoven. De 10 procent rijkste Belgen hoest bijna de helft van de totale personenbelasting op.

ds

In de eerste aflevering van deze reeks zagen we dat het gros van de inkomensgroei in de voorbije decennia naar de rijkste Belgen is gevloeid (DS 8 september), waardoor er een groeiende ongelijkheid merkbaar ...