In de rand rond Brussel had het jaarlijkse gordelfestival plaats, met 25.000 deelnemers. Opvallend daarbij is dat de happening, volgens de nieuwe Vlaamse minister-president Geert Bourgeois weer een bij uitstek Vlaamse, politieke boodschap moet uitdragen. Dat lieten ook de andere N-VA-deelnemers duidelijk merken.