Er komt een striktere regeling voor huurwoningen. Binnenkort moeten huurders en verhuurders perfect weten wie voor een bepaalde herstelling moet betalen. Nu draait de verhuurder op voor de kosten als het gaat om slijtage door ouderdom, maar daar ontstaat vaak discussie over. De Vlaamse regering wil nu een duidelijke lijst maken met alle mogelijke huurherstellingen.