‘Brief van bisschop is primeur in kerkelijke geschiedenis’
Foto: BDW

Kerkjurist Rik Torfs, rector van de KU Leuven, noemt de brief waarin de Antwerpse bisschop Johan Bonny een andere kerkelijke houding bepleit ten aanzien van liefde, seksualiteit en relaties “een heel mooi doorwrocht document, dat heel sterk is onder meer omwille van het verzoenend karakter en de uitnodiging aan de kerkelijke overheid tot een gesprek hierover”. Torfs schaart zich ook inhoudelijk achter de tekst.