Zorgnet Vlaanderen: ‘Gezondheidszorg heeft structurele hervorming nodig, geen kaasschaaf’
Gedelegeerd bestuurder van Zorgnet, Peter Degadt. Foto: Photo News

Zorgnet Vlaanderen, de grootste ziekenhuiskoepel, is bezorgd over de plannen van de regeringsonderhandelaars. ‘In formateurskringen is te horen dat het budget voor de gezondheidszorg nog met 1,5 procent zal groeien. Dat is een halvering, en niet eens voldoende om de jaarlijkse stijging van de vergrijzingskosten (2,3 procent) te betalen.’

De gezondheidszorg zoals die vandaag bestaat, is niet aangepast aan de groeiende vraag naar chronische zorg. ‘Als de verwachte halvering eraan komt, komen de ziekenhuizen jaarlijks 1.500 jobs te kort’, zegt gedelegeerd bestuurder van Zorgnet, Peter Degadt. ‘Doordat de nodige omkadering zal ontbreken, zullen we per patiënt minder verpleegkundigen hebben.’

Geen kaasschaaf

Zorgnet Vlaanderen komt met een plan dat onze gezondheidszorg structureel moet hervormen. De koepel wil meer aandacht voor chronische zorg en topspecialistische zorg. Ziekenhuizen zullen daarvoor meer moeten samenwerken. ‘Met de kaasschaafmethode, die de vorige regeringen gehanteerd hebben, zullen we er niet komen’, zegt Degadt.

Degadt erkent dat er iets moet gebeuren aan de financiële prikkels. Het hervormingsplan van de ziekenhuiskoepel houdt een betere samenwerking tussen de verschillende actoren in: patiënten met chronische aandoeningen kunnen terecht in lokale zorgnetwerken, terwijl er zich ook ‘centers of excellence’ ontwikkelen voor zeer gespecialiseerde zorg. Een nieuw financieringsmodel moet samenwerking aanmoedigen. ‘Daarvoor moet het budget van vandaag wel behouden blijven, gecombineerd met een bescheiden groei voor minstens vijf jaar.’

De ziekenhuiskoepel maakt zich sterk dat de hervorming op vijf jaar tijd ingevoerd kan worden, als de regeringsonderhandelaars bereid zijn het Zorgnetplan een kans te geven.