Sven Gatz: ‘Er komt geen Grote Sanering’
De Vlaamse minister van Cultuur, Sven Gatz (Open VLD). Foto: Photo News

Er komt geen ‘Grote Sanering’ in de beleidsdomeinen Cultuur, Jeugd, Media en Sport. Dat heeft de nieuwe Vlaamse minister, Sven Gatz, gezegd in zijn eerste officiële toespraak.

Sven Gatz (Open Vld) speechte op een evenement van de Federatie sociaal-cultureel werk. ‘U zit misschien met klamme handen en een droge mond te wachten op enig nieuws over de Grote Sanering die de regering-Bourgeois van plan is’, sprak de Open VLD’er.

‘Want de media hebben er al in schrikbarende bewoordingen over bericht. De verenigingen moeten 1 miljard besparen, stond in een krant. En de oppositie heeft het vuurtje van paniek nog wat aangewakkerd. Maar laat ons wel wezen: het bericht klopt niet. Het is trouwens onmogelijk, de totale dotatie van Cultuur, Jeugd, Media en Sport bedraagt 1 miljard’, klinkt het.

Maar bespaard moet er hoe dan ook: ’Ja, we zullen inderdaad moeten bezuinigen (...) In mijn sector heb ik niet de ambitie daarbij een botte bijl te hanteren. Ik zal proberen in overleg en redelijkheid na te gaan waar en hoe er kan bezuinigd worden. Wat essentieel is en wat bijkomstig ornament. Ik ga geen mensen op straat zetten. Ik ga de werkbaarheid en levensvatbaarheid van ons verenigingsleven niet op het spel te zetten.’

Erg lang zullen we niet meer moeten wachten op de precieze besparingen. Volgens Gatz wil minister-president Bourgeois in zijn septemberverklaring duidelijkheid verschaffen over ‘het totale plaatje’. De begrotingsdocumenten en de beleidsnota’s volgen snel daarna.

De nieuwe minister ziet daarnaast ook nieuwe perspectieven in het regeerakkoord, zoals de coördinatie van het vrijwilligersbeleid. ‘Als liberaal wil ik werken maken van de strijd tegen de regelneverij in het vrijwilligerswerk’, besloot hij.