Eén op de drie bedienden krijgt stress van zijn werkgever
Foto: Photo News

Eén op de drie Belgische bedienden krijgt stress van zijn werkgever. Dat blijkt uit een onderzoek van iVox in opdracht van Kluwer Opleidingen bij 3.312 bedienden en managers.

Meer dan een op de vijf respondenten geeft aan dagelijks buiten de kantooruren te werken. Nog eens 32 procent zegt dat meerdere malen per week te doen. Slechts 13 procent zegt nooit buiten de kantooruren te werken. Vooral HR-verantwoordelijken en managers houden zich niet aan de kantooruren. Daarnaast vallen voornamelijk veertigplussers en werknemers in bedrijven tot 200 medewerkers ten prooi aan geregeld overwerk.

Een meerderheid van de ondervraagden vindt dat de scheiding tussen werk en privé vervaagt. Ze verwachten ook dat de werkdruk nog zal stijgen.

Bijna één op de drie respondenten zegt stress te krijgen van zijn leidinggevende. Minder dan de helft van de respondenten (46 procent) voelt zich gemotiveerd door de baas.

Werkgevers moeten vanaf 1 september preventiemaatregelen nemen om psychosociale risico’s op het werk in te perken. Het gaat onder meer om pesterijen, geweld en ongewenst seksueel gedrag. Die moeten voortaan deel uitmaken van de algemene risicoanalyse in de onderneming.