Op drie jaar tijd 100.000 olifanten gedood door stropers
Foto: lbo

Op drie jaar tijd zijn in Afrika 100.000 olifanten gedood door stropers. Dat blijkt uit een studie van de Colorado State University.

Vooral centraal Afrika werd hard getroffen: de voorbije 10 jaar is de olifantenpopulatie daar met 64 procent afgenomen. Daar werden van 2010 tot 2012 42.000 olifanten gedood. In oost Afrika hebben stropers in die periode 24.000 olifanten omgebracht. In zuidelijk Afrika waren dat er 41.000.

Van de olifanten die sterven, is 65 procent gedood door stropers. De olifanten worden gedood omwille van het ivoor van hun slagtanden. Dat wordt voor veel geld illegaal verkocht in Azië.

Het is de eerste keer dat er diepgaand onderzoek werd gedaan op basis van dataverzameling over het hele continent. Eerdere studies en cijfers waren telkens schattingen op basis van onderzoek in bepaalde regio’s van Afrika..

Toekomst van de olifant wordt bedreigd

De onderzoekers hopen dat met deze studie beleidsmakers de strijd tegen de slachtpartijen van olifanten verder zetten. Er worden intussen meer olifanten gedood dan dat er nieuwe geboren worden. De onderzoekers vrezen dan ook voor de toekomst van de olifant. ‘En niet alleen de toekomst van de olifant wordt hiermee bedreigd’, zeggen de onderzoekers. ‘Olifanten zijn een belangrijk onderdeel van het ecosysteem in Afrika. Als de olifanten wegvallen, heeft dat gevolgen voor dat ecosysteem.’

Hoeveel olifanten er nog leven in Afrika, valt moeilijk te becijferen. Er wordt geschat dat het aantal nu nog op zo’n 400.000 ligt. Naar schatting waren dat er 35 jaar geleden nog zo’n 1,3 miljoen.