Twintig procent van kinderen komt ter wereld via keizersnede
Foto: Joost Hoving
Het aantal keizersnedes heeft in Vlaanderen een symbolische kaap genomen. Meer vrouwen vragen er zelf om, zo staat in de ochtendkrant van De Standaard.

Vooral de keizersneden bij eenlingen stegen aanzienlijk, van 19 procent in 2012 naar 19,7 procent in 2013. Hoewel het bij meerlingen ietwat daalde van 58 naar 56,7 procent, kon niet worden verhinderd dat het globale cijfer afklokt op 20,3 procent.

‘Tussen het begin van onze registraties in 1991 en 2006 zagen we een gestage toename van 11 tot 19,2 procent’, zegt

Hendrik Cammu, gynaecoloog en voorzitter van het Studiecentrum voor Perinatale Epidemiologie (SPE), dat alle ziekenhuisbevallingen in Vlaanderen registreert.

‘Sinds 2006 flirtten we met de kaap van de 20 procent zonder ze te overschrijden. We hadden gehoopt dat dat zo zou blijven. Tot nu dus’, aldus Cammu. ‘De quizmaster van De Slimste Mens zou zeggen ‘‘’t Is gebeurd!’’’

De stijging gaat hand in hand met een nieuwe trend, die ook in Vlaanderen voet aan de grond krijgt: de keizersnede op verzoek, zonder dat er een medische reden voor is.

Uit een bevraging van de Vlaamse gynaecologen door hun beroepsvereniging, die Artsenkrant kon inkijken, blijkt nu dat toch al 15 procent van de verloskundigen bereid is op zo’n verzoek in te gaan.

Bijna evenveel gynaecologen, 13,7 procent, gaan in op de vraag van zwangere stellen om een bevalling in te leiden. Artsen waarschuwen dat het kunstmatig inleiden het risico op een keizersnede verhoogt, en dat daar toch altijd risico’s aan verbonden blijven.