De ontwikkeling en commercialisatie van 17 hectare voor onderzoek en ontwikkeling op het bedrijvenpark Eiland in Zwijnaarde, kan meer dan 2.000 bijkomende arbeidsplaatsen creëren.

Dat zegt Mathias De Clercq, voorzitter van nv Eiland Zwijnaarde, nadat de raad van bestuur van de UGent de oprichting goedkeurde van een alliantie met de nv Eiland Zwijnaarde en het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB). Het park bevindt zich aan het knooppunt Zwijnaarde, waar de E40 en E17 elkaar kruisen en ligt vlakbij de Ghelamco Arena van AA Gent.

Met de beslissing heeft de UGent een oplossing voor het nijpende plaatsgebrek op het bestaande wetenschapspark in Zwijnaarde. Bovendien is er een alternatief gevonden voor het wetenschapspark Rijvissche, waarvan het GRUP in 2012 na acht jaar procederen werd vernietigd.

Het 35 hectare grote bedrijvenpark biedt ruimte voor 17 hectare kennisbedrijvigheid en 18 hectare hoogwaardige regionale bedrijvigheid. Momenteel worden wegenis- en nutswerken uitgevoerd, een eerste bouwproject wordt tegen midden 2015 verwacht. De alliantie zegt dat er momenteel gesprekken zijn met twee consortia.

“Dankzij de alliantie met de UGent en VIB kan deze site ontwikkeld worden tot een hoogwaardige kenniscluster van R&D-bedrijven”, zegt Mathias De Clercq, voorzitter nv Eiland Zwijnaarde. “Dit zal bijdragen tot een verdere economische groei en de creatie van meer dan 2.000 bijkomende arbeidsplaatsen in de Gentse regio.”

Meewerken aan ruimte voor onderzoeks- en ontwikkelingsbedrijven, waaronder spin-offs en onderzoekscentra, kadert binnen de socio-economische valorisatie van onderzoeksresultaten. “De bedrijvenzone van Eiland Zwijnaarde, gelegen nabij ons wetenschapspark en verschillende van onze campussen, is daartoe zeer geschikt”, zegt vicerector Freddy Mortier (UGent). Het VIB zegt met de alliantie haar missie te kunnen realiseren, met name de biotechnologiesector in Vlaanderen verder uitbouwen.