'Niet alleen meer preventie nodig, maar ook repressie'
Bart De Wever Foto: BELGA
Antwerps burgemeester Bart De Wever pleitte dinsdagavond op Canvas voor een hardere aanpak van het radicale islamisme in België. Daar is binnen de federale onderhandelingen volgens hem bovendien consensus over. Voorts had de N-VA-voorzitter weinig begrip voor de reactie van de moslimexecutieve, die niet vindt dat ze zich moet distantiëren van Islamitische Staat (IS).

'Er wordt wereldwijd opgeroepen voor gewelddadig islamisme', had De Wever het dinsdagavond in Ter Zake over de Islamitische Staat (IS). En ook in ons land oefenen bepaalde magneten volgens hem hun aantrekkingskracht uit op jonge geradicaliseerde moslims. Al zeker 70 Antwerpse zielen werden volgens de burgemeester intussen ambtelijk geschrapt nadat ze naar het Midden-Oosten trokken, 'en we hebben nog een tiental jonge Antwerpenaren in beeld'.

'Milquet heeft hier een zootje van gemaakt', was De Wever hard voor minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet (CDH). 'Wat goed werkte, heeft ze stopgezet. Ze heeft veel gepalaverd, veel vergaderingen belegd, en uiteindelijk een brief rondgestuurd waarin stond dat het probleem lokaal aangepakt moest worden.' Zelf pleitte het N-VA-boegbeeld opnieuw voor een nationale veiligheidsraad, die de verschillende bevoegde diensten samenbrengt, de dreiging analyseert en een beleid ontwikkelt. 

Volgens De Wever kwam het thema van de geradicaliseerde moslims ook tijdens de onderhandelingen voor een federale regering aan bod. 'Dat het een probleem is, wordt door iedereen erkend.' De onderhandelende partijen zouden het erover eens zijn dat er een verbreding moet komen van de logistieke mogelijkheden, en dat er meer middelen moeten komen, zowel op vlak van preventie als repressie. De N-VA-voorzitter trad daarover niet verder in detail.

De Wever bleef ten slotte bij zijn oproep aan de moslimgemeenschap tot 'openlijk distantiëren van de IS-ideologie'. Hij begrijpt ook de weigering van de moslimexecutieve niet: 'Als dat in naam van mijn god zou gebeuren, ik zou me haasten om te zeggen dat ik daar niks mee te maken heb. Toen extreem rechts opkwam, vond iedereen campagnes als de 'zonder haat straat' geweldig.'