‘Onze Vader’ krijgt nieuwe tekst
Foto: PHOTOPRESS.BE

Er is eindelijk een gemeenschappelijke vertaling van het Onze Vader voor het hele Nederlandse taalgebied. Over de correcte versie van het gebed is sinds de jaren 70 van de vorige eeuw door Vlaamse en Nederlandse kerkgeleerden gediscussieerd. De Nederlandse en Belgische bisschoppen maken nog bekend wanneer het nieuwe Onze Vader gebruikt mag gaan worden.

Het Onze Vader is het bekendste gebed uit de christelijke traditie. Maar de Hollandse en de Belgische woordkeuze liep uiteen, zodat er twee katholieke, Nederlandstalige versies waren. Een speciale commissie heeft nu van de beste vertalingen uit de Vlaamse en de Nederlandse versie één gebed gemaakt.

De commissie heeft een bekende zin uit beide versies van het Onze Vader veranderd. '..en leid ons niet in bekoring' is geworden '...en breng ons niet in beproeving'. Reden daarvoor is dat ‘beproeving’ de juiste vertaling is van het Latijnse ‘tentatio.’ Belangrijker is nog volgens de geleerden dat ‘bekoring’ wordt geassocieerd met iets positiefs als ‘bekoorlijk’ en ‘aantrekking’, terwijl het juist als een te bestrijden kwaad is bedoeld.

De aangepaste vertaling van het Onzevader (Gebed des Heren) luidt: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren en breng ons niet in beproeving maar verlos ons van het kwade.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig