Tijdelijke werkloosheid voor fruit- en groentesector
Foto: William Hoogteyling

Werkgevers in de fruit- en groentesector kunnen in augustus en september gebruik maken van de regeling voor tijdelijke werkloosheid, een rechtstreeks gevolg van de Russische sancties. Dat heeft Chris Sebreghts, directeur-generaal van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) gezegd.

‘Wij hebben onze interpretatie van de wetgeving in die zin toegelicht aan de gewestelijke arbeidsbureaus, die de uiteindelijke beslissing nemen over de toepassing van de wet’, aldus Sebreghts.

Bij een aanzienlijke daling van het werkvolume bestaat de mogelijkheid van tijdelijke werkloosheid door werkgebrek. De wet op de arbeidsovereenkomst kan ook geschorst worden door overmacht.

Door het Russische invoerverbod is het werkvolume plots drastisch gedaald en kan er gesproken worden van een situatie van overmacht. De RVA heeft aan de gewestelijke bureaus laten weten dat de toepassing van tijdelijke werkloosheid mogelijk is voor de maanden augustus en september. De normale procedure waarbij de aanvraag één week op voorhand moet gebeuren, hoeft uitzonderlijk niet te worden toegepast.

Chris Sebrechts verwijst naar andere crisissituaties in het verleden die ook tot de toepassing van deze artikels hebben geleid, zoals de SARS-epidemie (voor de reissector) of de dioxinecrisis (voor de veeteelt).