38 allochtone gevangenen gingen in 2013 straf uitzitten in thuisland
Man 15 jaar na datum toch nog veroordeeld voor zedenfeiten

Vorig jaar werden 38 gedetineerden vanuit België naar hun thuisland teruggebracht om er hun gevangenisstraf uit te zitten. Dat heeft de federale overheidsdienst Justitie meegedeeld. De meeste gedetineerden werden teruggestuurd naar Marokko en Nederland.

Tien van de 38 gedetineerden werden teruggebracht naar Marokko en evenveel gevangenen gingen hun straf uitzitten in Nederland. Verder trokken zes gedetineerden terug naar Frankrijk, vier naar Roemenië, drie naar het Verenigd Koninkrijk, twee naar Bulgarije en één naar Italië, Ierland en Turkije.

Justitie benadrukt dat het gaat om gevangenen die naar hun thuisland werden overgebracht om er hun straf uit te zitten, niet over het aantal criminelen dat naar hun land van oorsprong is teruggebracht.

Dubbel zoveel overdrachten naar Marokko

Het aantal overbrengingen naar Marokko is verdubbeld ten opzichte van 2012, toen er voor het eerst een overdracht naar het land plaatsvond. Daarbij werden vijf gevangenen teruggestuurd. Vorig jaar werden er één keer vier en daarna nog eens zes gevangenen overgebracht.

Het eerste protocol rond de overdracht van gevangenen naar het land - toen nog op vrijwillige basis - werd in 1997 afgesloten. Omdat er amper gedetineerden waren die instemden met een overbrenging, werd in 2007 een bijkomend protocol afgesloten, dat gedwongen repatriëring mogelijk maakte. België is het enige land van de Europese Unie dat zo’n akkoord met Marokko kon sluiten.