Consumptie van sterke dranken fors gedaald
Foto: SS

In 2013 is het verkocht volume sterke dranken in ons land met 26,08 procent gedaald. Ook het verkochte volume wijn ging licht achteruit, met 1,72 procent. Enkel de verkoop van champagne, cava en mousserende wijn kende een stijging met 7,65 procent. Dat meldt Vinum & Spiritus Association Belgium, die de producenten, invoerders en verdelers van wijn en sterke drank in België overkoepelt.

De oorzaken voor deze evolutie liggen voor de sectororganisatie voor de hand. Wijnen, mousserende wijnen, tussenproducten (zoals sherry en porto) en sterke dranken ondergingen in 2013 een dubbele reële accijnsverhoging van in totaal 21 procent, in tegenstelling tot de bierproducten waarvoor de accijnsverhoging beperkt bleef tot 8 procent en pas zeven maanden later van toepassing werd.

De festiviteiten rond het WK voetbal in Brazilië noch de zomerfestivals hebben het voortzetten van de neerwaartse trend in 2014 kunnen tegenhouden. Tijdens het eerste semester van dit jaar is het volume van de verkochte wijn ten opzichte van juli 2013 wel licht toegenomen met 1,34 procent. Maar het verkochte volume sterke drank en ‘tussenproduct’ is verder gedaald met respectievelijk 3,13 procent en 21 procent, dit ondanks het commerciële succes dat sommige sterke dranken zoals gin momenteel kennen.

Zorgwekkend

De organisatie noemt de forse daling ‘zorgwekkend’ omdat meer dan de helft van de in België geproduceerde sterke dranken ook hier geconsumeerd worden.

De Belgische federatie van wijn en gedistilleerd werkt aan een ‘strategische agenda’ met initiatieven om de productie, distributie en promotie van wijnen en sterke dranken in de toekomst verder te ondersteunen, luidt het.