Hoeveel bedraagt de schuld van uw gemeente?
De schulden van de steden en gemeenten variëren van ruim vijfduizend euro per inwoner tot nul euro. De Vlaamse overheid ziet er sinds dit jaar streng op toe dat de situatie niet ontspoort.

De cijfers staan in een inventarisatie van de gemeentelijke schulden, die gepubliceerd is door de Vlaamse overheid. Koksijde heeft de hoogste schuld per inwoner: 5.531 euro. Dat is ruim vijf maal zoveel als gemiddeld. Ook Wielsbeke, Nieuwpoort en Beveren hebben een forse schuldenlast. Zes gemeenten hebben helemaal geen schulden.

De publicatie van de cijfers vormt het beginpunt van een periode van vijf jaar, waarin de lokale overheden op vraag van de Vlaamse overheid hun schuldpositie beheersbaar moeten maken. Het project wordt aangeduid als de Beleids- en Beheerscyclus (BBC). Het doel is erover te waken dat de schulden van de lokale overheden niet ontsporen, en dat de steden en gemeenten op tijd saneren als dat wel dreigt te gebeuren.

Alle gemeenten hebben bij de Vlaamse overheid een meerjarenplan moeten indienen waarin ze uit de doeken doen hoe hun draagkracht zich tot en met 2019 zal ontwikkelen. In dat jaar moeten ze in staat zijn om uit de normale exploitatie voldoende middelen over te houden om hun rente en aflossingen te kunnen dragen. Hun auto-financieringsmarge, zoals het jargon luidt, moet dan positief zijn. Nu is dat bij veel gemeenten nog niet het geval. 

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig