Minder arbeidsongevallen in privésector
Staatssecretaris Philippe Courard. Foto: BELGA

Het aantal arbeidsongevallen in de privésector is vorig jaar met 4,2 procent gedaald tegenover 2012. In totaal ging het om 150.519 ongevallen. Tegelijk is het aantal arbeidsongevallen van en naar het werk echter met 8,1 procent gestegen tot 23.793. Dat meldt bevoegd staatssecretaris Philippe Courard. Hij wijst erop dat de tewerkstelling wel met 1,1 procent steeg.

Concreet daalde het aantal ongevallen op de werkplaats in 2013 met 6,2 procent tot nog 126.726. De gunstige evolutie wordt echter deels teniet gedaan door de ongevallen van en naar het werk. Volgens Courard is dat hoger aantal ongevallen onderweg vooral te wijten aan de slechte weersomstandigheden vorig jaar, met 13 sneeuwdagen in januari (3 het jaar voordien) en 11 in maart (1 het jaar voordien).

Doden

Ook het aantal dodelijke ongevallen steeg vorig jaar met 5 tot 72, wat eveneens vooral het gevolg is van het grotere aantal dodelijke verkeersongevallen (18 ipv 9).

Op langere termijn stelt Courard in elk geval een gunstige evolutie vast. In 1990 was nog sprake van 276.281 ongevallen op de arbeidsplaats, of ruim dubbel zoveel als de 126.726 in 2013. Een evolutie die minstens deels te maken heeft met de verschuiving van een industriële- naar een diensteneconomie.

Tot slot blijkt ook het aantal ongevallen te dalen dat leidt tot arbeidsongeschiktheid. In 2005 ging het nog om 46 gevallen van tijdelijke ongeschiktheid, in 2010 waren dat er 40, aldus nog Courard.