Vrouwen moeten Japanse economie revitaliseren
Foto: KBC economics
Het dynamiseren van de Japanse economie is een belangrijke doelstelling van het beleid van premier Abe. Een belangrijke maatregel daarbij is het opkrikken van de participatiegraad van de vrouwen. Dieter Franceus, econoom bij KBC Groep, stelt vast dat sinds het aantreden van de premier, reeds een stuk van de weg is afgelegd.

'Abenomics', het economisch beleid van Japan dat zijn naam ontleent aan premier Shinzo Abe, bestaat uit drie pijlers. De eerste twee pijlers hebben betrekking op het stabiliseren van de Japanse economie. Om de deflatiespiraal te doorbreken werd de monetaire bazooka bovengehaald en overvloedig geld gecreëerd. Enkele pijnlijke btw-verhogingen zijn er op gericht om de aanzwellende overheidsschuld onder controle te brengen.

De derde pijler bestaat uit een pakket structurele maatregelen gericht op het opkrikken van het economisch potentieel van de Japanse economie en het verhogen van de participatiegraad. Dit is ook broodnodig om de vergrijzingskosten van de snel verouderende Japanse bevolking op te vangen. Om dit te realiseren kijkt de Japanse regering vooral naar het vrouwelijke deel van de bevolking.

Japan scoort traditioneel slecht inzake gendergelijkheid op de arbeidsmarkt. In een recente speech hekelde premier Abe nogmaals deze verspilling van talent en toonde hij zich ambitieus om de genderkloof te dichten. Hoewel we ons hoeden voor voorbarige conclusies lijkt er toch een kentering ingezet.

De grafiek illustreert dat de werkgelegenheidsgraad van vrouwen sinds het aantreden van Abe aan een opmars bezig is. Al is er nog veel werk aan de winkel om de genderkloof op de arbeidsmarkt te dichten.

Meer economische analyses vindt u op www.kbceconomics.be