Elke dag verdwijnt zes hectare open ruimte
(archiefbeeld). Foto: An Nelissen

Dagelijks wijken een paar voetbalvelden aan open ruimte voor bebouwingen. Voor de grond die rest voor natuur en landbouw, wordt hevig gestreden.

Elke dag verdwijnt in Vlaanderen zes hectare aan open ruimte. Grasland en akkers maken plaats voor gebouwen, voornamelijk voor woningen. De grote open ruimte krimpt, want niet alleen in steden maar ook daarbuiten wordt driftig gebouwd.

De cijfers komen uit een nieuw rapport over ruimtebeslag in Vlaanderen. In opdracht van Ruimte Vlaanderen, het departement dat voor de minister van Ruimtelijke Ordening werkt, namen onderzoekers van de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (Vito) de verandering van onze ruimte onder de loep. In 1985 was nog maar 157.000 hectare bebouwd, of 11,6 procent van in totaal 1,35 miljoen hectare Vlaamse grond. Vorig jaar was dat al 253.000 hectare (18,7 procent).

Opmerkelijk: de evolutie van de bebouwde oppervlakte doorheen de tijd blijkt los te staan van demografische factoren als de vergrijzing, de bevolkingsgroei of migratie. ‘We wonen met steeds minder mensen per hectare bebouwd oppervlak’, zegt onderzoekster Lien Poelmans. ‘Iedereen wil een nieuwe woning met ruime tuin.’