Maatregelen overheid hebben groot effect

Elke dag vier hectare woningen erbij

Niet de bevolkingsgroei of migratie maakt dat Vlaanderen almaar dichter is volgebouwd. De groei van het ruimtebeslag is te wijten aan de baksteen in onze maag. ‘De gemeente zou moeten kunnen verbieden om op een perceel te bouwen.’

Zo’n 19 procent van de ruimte in Vlaanderen is bebouwd. En het wordt almaar erger. Kaarten tonen aan dat open ruimte in de stad en ook daarbuiten erg onder druk staat. Open, ononderbroken ruimte ...

Niet te missen