Gatz en Turtelboom in Vlaamse regering voor Open VLD
Gatz (47) had er een lange carrière als parlementslid op zitten, maar leek drie jaar geleden de nationale politiek definitief vaarwel te hebben gezegd. Foto: PN
Open VLD stuurt Annemie Turtelboom en Sven Gatz naar de Vlaamse regering. Dat maakte partijvoorzitster Gwendolyn Rutten donderdagnacht bekend. Turtelboom, nu ontslagnemend minister van Justitie, wordt viceminister-president, en minister van Financiën, Begroting en Energie. Sven Gatz, momenteel directeur van de Unie van de Belgische Brouwers, wordt Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel.

Met de keuze voor Sven Gatz heeft Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten andermaal voor een verrassing gezorgd. Gatz (47) had er een lange carrière als parlementslid op zitten, maar leek drie jaar geleden de nationale politiek definitief vaarwel te hebben gezegd.

Sven Gatz is een Vlaamse Brusselaar, die zijn carrière begon bij de Volksunie en later Spirit, waarna hij bij Open VLD terecht kwam. Hij zetelde tien jaar in het Brussels parlement en twaalf jaar in het Vlaams Parlement, waar hij fractieleider was van 2007 tot 2011. Daarna stapte hij over naar de Unie van de Belgische Brouwers.

Annemie Turtelboom was tot op vandaag Minister van Justitie in de federale regering. Turtelboom was de eerste federale minister van Migratie- en Asielbeleid (2008-2009) en werd later ook als eerste vrouw minister van Binnenlandse zaken. 

Partijcongressen keuren regeerakkoord goed

N-VA, CD&V en Open VLD keurden donderdag zoals verwacht het Vlaamse regeerakkoord goed. 

Kris Peeters lichtte het akkoord toe aan de CD&V-congresleden. Het akkoord is bijna unaniem goedgekeurd. In zijn toelichting van het regeerakkoord besteedde Peeters veel aandacht aan de sociale accenten. 'CD&V zet in op een zorgbeleid dat niemand achterlaat, ook in de toekomst', verzekerde Peeters. 'Elke mens telt.' 

De algemene vergadering gaf ook formeel haar fiat aan Hilde Crevits, Jo Vandeurzen en Joke Schauvliege als de respectievelijke ministers van Onderwijs, Welzijn en Ruimtelijke Ordening en Leefmilieu. 

In Antwerpen boog de N-VA zich over de regeringsdeelname. N-VA-voorzitter Bart De Wever en de toekomstige minister-president Geert Bourgeois kregen een staande ovatie. Het akkoord is quasi unaniem goedgekeurd.

Later op de avond duidde de partijraad Geert Bourgeois aan als minister-president. Ook Liesbeth Homans, Ben Weyts en Philippe Muyters werden door de partijraad voorgedragen als minister. Jan Peumans wordt voorgedragen als voorzitter van het Vlaams Parlement.

Lang wachten op ministers

Bij Open VLD kreeg voorzitster Gwendolyn Rutten een staande ovatie. Na toelichting van het Vlaams regeerakkoord en een vragenuurtje van de leden gaf het congres unaniem groen licht voor regeringsdeelname.

Bijgestaan door ondervoorzitster Maggie De Block gaf voorzitster Rutten een toelichting van het regeerakkoord aan de talrijk opgekomen leden. Rutten kreeg geregeld applaus tijdens haar toelichting, bijvoorbeeld toen ze zei dat de nieuwe Vlaamse regering komaf maakt met de gratis-politiek. ‘Gratis bestaat niet. Er is altijd iemand die de rekening betaalt.’

Voorzitter Rutten maakte de namen van de nieuwe ministers nog niet bekend op het congres. 'Dat is een taak die ik in eer en geweten zal vervullen', zei de voorzitster eerder op de avond nog.

Vrijdag moeten de nieuwe Vlaamse ministers de eed afleggen.