De koning heeft Kris Peeters (CD&V) en Charles Michel (MR) samen een formatieopdracht gegeven. Zij gaan onderhandelingen starten voor de vorming van een federale regering.

Na het akkoord op Vlaams niveau gaat ook de federale regeringsvorming in een hogere versnelling. Informateur en MR-voorzitter Charles Michel bracht voor de derde keer verslag uit bij de koning. Met een doorbraak deze keer. 

In de namiddag stemde het partijbestuur van de MR immers in met het voorstel van de toekomstige Vlaamse regeringspartners N-VA, CD&V en Open VLD. Die boden zich samen aan om ook op het federale niveau te onderhandelen. Kris Peeters en Charles Michel lieten aan het Paleis verstaan dat ze nog een ultieme poging gaan doen om het CDH mee in het bad te trekken, maar die slaagkansen lijken klein. Het CDH heeft altijd verklaard dat ze niet met de N-VA wil regeren.

Een zogenoemde Zweedse coalitie hangt dus in de lucht, met de MR als enige Franstalige partij naast N-VA, CD&V en Open VLD aan Vlaamse kant. N-VA en CD&V namen de Vlaamse liberalen mee op in de Vlaamse regering om dat mogelijk te maken. Open VLD koppelde haar deelname aan een federale regering aan een deelname op Vlaams niveau.

De Franstalige liberalen vinden dat ze geen andere keuze hebben aangezien de andere Franstalige partijen al regionale meerderheden hebben gevormd zonder een federale oplossing af te wachten. MR-kopstuk Didier Reynders noemde een Zweedse coalitie de enige formule die een coherent sociaal-economisch programma mogelijk maakt.