Wie krijgt welke portefeuille in Bourgeois I?
De onderhandelaars voor CD&V: Kris Peeters, Jo Vandeurzen, Hilde Crevits en Joke Schauvliege. Foto: BELGA

CD&V mag in de volgende Vlaamse regering zowel de minister van Onderwijs als die van Welzijn leveren. N-VA levert in de nieuwe Vlaamse regering naast de minister-president nog drie ministers. Open VLD heeft zicht op twee ministers.

Hoewel de christendemocraten Open VLD in de regering moeten dulden, en zo één ministerpost verliezen, krijgen ze zicht op drie ministerposten, waarvan twee zware brokken. De verplichte Brusselaar in de Vlaamse regering zou van Open VLD komen.

De nieuwe minister van Onderwijs zal Hilde Crevits zijn. Onder minister-president Kris Peeters was ze bevoegd voor Mobiliteit. Het departement Welzijn blijft in handen van Jo Vandeurzen. Uittredend minister van Cultuur en Leefmilieu Joke Schauvliege krijgt dan weer Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening en Landbouw in haar portefeuille.

N-VA levert als grootste partij de minister-president. De drie ministers van de partij zouden de bevoegdheden Binnenlands Bestuur, Mobiliteit en Openbare Werken, en Werkgelegenheid en Economie krijgen. Ook Wonen, Wetenschap en Innovatie, Sport, Toerisme en Vlaamse Rand zouden bij N-VA terechtkomen. 

Naast Geert Bourgeois, die minister-president en minister van Buitenlandse Beleid en waarschijnlijk ook Binnenlands Bestuur wordt, komen ook onderhandelaars Liesbeth Homans, Ben Weyts en Philippe Muyters in beeld. Homans krijgt de portefeuille Wonen, Armoedebestrijding, Bestuurszaken en Sociale Economie. Muyters ruilt Begroting en Sport voor Werk, Economie, Innovatie, Wetenschapsbeleid en Sport. De departementen Mobiliteit en Openbare Werken, Dierenwelzijn en Toerisme zijn voor Ben Weyts. Jan Peumans blijft Vlaams parlementsvoorzitter.

Open VLD krijgt twee ministers. Naast de minister van Financiën en Begroting gaat het ook om die van Cultuur en Media, zo meldde verschillende bronnen. Als Brusselaar lijkt Vlaams Parlementslid en gemeenschapssenator Ann Brusseel alvast een grote kanshebber. Ook Patrick Dewael wordt genoemd.