Vijf van de zes partners geven groen licht voor Brussels regeerakkoord
Guy Vanhengel Foto: BELGA

Donderdagavond hebben Open VLD, SP.A en CD&V aan Vlaamse kant en PS en FDF aan Franstalige kant het Brusselse regeerakkoord goedgekeurd. Enkel cdH, die zich zowel over de Brusselse als over de Waalse en Franse gemeenschapschap tegelijk wil uitspreken, beslist vrijdag of zaterdag nog.

De verschillende instanties van de vijf partijen keurden vrij vlot het Brusselse regeerakkoord goed. Aan Vlaamse kant werden meteen ook de namen ingevuld van de vertegenwoordigers in de regering. Zoals verwacht blijft viceminister-president en Vlaamse formateur Guy Vanhengel op post en keert Pascal Smet na een legislatuur in de Vlaamse regering terug naar het Brusselse niveau. Bij CD&V besliste uittredend minister en onderhandelaarster Brigitte Grouwels vrij onverwacht om de fakkel door te geven aan Bianca Debaets. Grouwels vervangt haar in de Senaat als deelstaatsenator en wordt ook gewoon Brussels parlementslid.

Aan Franstalige kant is minder duidelijkheid. CdH houdt haar toetredingscongres van de Brusselse en Waalse regering samen en aangezien er in het Waals gewest en de Franse gemeenschap nog wordt onderhandeld, zal dat pas vrijdagavond of zaterdag kunnen plaatsvinden. Maar voor de eedaflegging en de regeerverklaring in het Brussels parlement, moeten de zes Brusselse coalitiepartners het nog een worden over de verdeling van de bevoegdheden.

Bij PS noch bij FDF zijn de regeringsleden aangeduid. Bij de Franstalige socialisten is het nog niet duidelijk wie de regering zal leiden: federaal vicepremier en voorzitster van de Brusselse federatie Laurette Onkelinx of uittredend minister-president Rudi Vervoort. Daarnaast heeft de partij nog recht op een minister of staatssecretaris. FDF zou een minister en staatssecretaris moeten krijgen. Oud-minister Didier Gosuin is een certitude om opnieuw minister te worden.