Grouwels (CD&V) maakt plaats voor Debaets in Brussel
Bianca Debaets Foto: BELGA

CD&V draagt niet Brigitte Grouwels maar Bianca Debaets voor als staatssecretaris in de Brusselse regering.

De Algemene Vergadering van CD&V heeft donderdagavond het advies gevolgd van het bestuur van de Brusselse CD&V-afdeling om Bianca Debaets aan te stellen als CD&V-staatssecretaris in de nieuwe Brusselse regering. Debaets werd op 25 mei als Brussels CD&V-lijsttrekker verkozen voor het Vlaams parlement.

Bianca Debaets volgt Bigitte Grouwels op, die tien jaar lid was van de Brusselse regering en ook voor CD&V de onderhandelingen voerde voor de vorming van een Brusselse regering. In een mededeling stelt Grouwels dat de start van de nieuwe Brusselse regering het juiste ogenblik is om de fakkel door te geven. 'Als delegatieleidster heb ik met hart en ziel mee onderhandeld om zo veel mogelijk CD&V-accenten in het nieuwe regeerakkoord te krijgen. Mijn ervaring was nuttig om de Vlaamse christendemocraten mee in de nieuwe Brusselse regering te loodsen. Nu dat gelukt is, is het ogenblik gekomen om de jongere generatie te laten aantreden.'

Brigitte Grouwels zal zich de komende jaren verder inzetten voor de vernieuwing van haar partij in het Brussels Gewest: Ze wordt gewoon lid van het Brussels parlement en neemt ook het mandaat van Debaets over als deelstaatsenator. In de Senaat zal ze zich inzetten voor de hoofdstedelijke rol van Brussel én voor een positieve samenwerking tussen de gemeenschappen en gewesten in ons land.

Bianca Debaets werd op 25 mei als Brussels CD&V-lijsttrekker verkozen voor het Vlaams parlement. Ze zetelde van 2009 tot 2014 in het Brussels Parlement en in de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Ze was er voorzitster van de commissie-Onderwijs. Daarnaast was ze vast lid van de commissie-Huisvesting, de commissie-Cultuur en de commissie-Gezondheid. Voordien was ze tussen 1999 en 2009 ook kabinetsmedewerkster, eerst van Jos Chabert (1999-2004) en daarna van Brigitte Grouwels (2004-2009). Debaets wil zich toeleggen op het ontwikkelen van het potentieel van de hoofdstad. Met meer dan 120 nationaliteiten en 104 talen, toonaangevende kunstenaars, creatievelingen en ondernemers is Brussel volgens haar meer dan ooit het laboratorium van de het land, wat ook het uitgangspunt was van haar boek 10 geboden voor Brussel.
Van 2006 tot 2012 was ze ook gemeenteraadslid in Elsene en daarna ook in Brussel.

In het Vlaams parlement wordt Bianca Debaets opgevolgd door Joris Poschet. Hij is 31 jaar en huidig kabinetsmedewerker van Brigitte Grouwels. Joris Poschet is ook voorzitter van JONGCD&V in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.