OVERZICHT. Dit is de nieuwe Vlaamse regering
De nieuwe Vlaamse regering bij de eedaflegging in het parlement Foto: belga
Nu ook de namen van de twee Vlaamse Open VLD-ministers bekend zijn, kan de groepsfoto van de nieuwe Vlaamse regering gemaakt worden. Wie zich de komende jaren over welke Vlaamse bevoegdheden ontfermt, leest u in dit overzicht.

Minister-president, Buitenlands Beleid, Onroerend Erfgoed

Geert Bourgeois (N-VA)

Geert Bourgeois (63) is medeoprichter van N-VA en een politiek zwaargewicht binnen zijn partij. Hij was voor N-VA delegatieleider in de regeringsonderhandelingen.

Bourgeois heeft veel ervaring in de Vlaamse politiek, onder andere als N-VA-fractieleider in de Kamer, als Vlaams minister en als vice-minister-president. Na de breuk van het kartel CD&V-N-VA stapte hij in 2008 uit de eerste regering-Peeters. Toch werd hij een jaar later in Peeters II opnieuw minister (van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand) en zelfs vice-minister-president.

Opmerkelijk is nog dat veel N-VA'ers, onder wie Ben Weyts, Theo Francken en Bert Maertens op zijn kabinet gewerkt hebben.

Minister van Wonen, Steden en Bestuurszaken, Vice-minister-president

Liesbeth Homans (N-VA)

Liesbeth Homans (41) werd vooral bekend als de Antwerpse sidekick van Bart De Wever. Ze kennen elkaar uit hun studiejaren en bouwden in de loop der tijd een vertrouwensband op.

Homans werkte op verschillende kabinetten en was ook jarenlang parlementair medewerkster van De Wever, tot ze in 2009 in het Vlaams parlement verkozen raakte. Daar reed ze een dubbel traject. In het begin was Homans bijzonder actief in energiekwesties, zoals de oprichting van het Vlaams Energiebedrijf.

Na de gemeenteraadsverkiezingen focuste ze echter vooral op Antwerpen, waar ze OCMW-voorzitster werd. Homans kwam in april ook nadrukkelijk in beeld als de N-VA-kandidaat voor het Vlaams minister-presidentschap.

Minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Toerisme

Ben Weyts (N-VA)

Ben Weyts (43) werkte zichzelf al vroeg in de politieke kijker. Hij maakte naam als woordvoerder, eerst voor de Volksunie, daarna voor N-VA en nog later voor het kabinet-Bourgeois.

In 2009 belandde Weyts in de Kamer waar hij zich al snel liet opmerken door zijn aparte stijl. Afkomstig uit de Vlaamse Rand, profileerde Weyts zich op communautauire kwesties en op BHV. Daardoor kreeg hij het imago van communautaire hardliner. Franstalige onderhandelaars bedachten Weyts zelfs met het koosnaampje Ben Laden.

Weyts werd in 2011 ondervoorzitter van N-VA. Lange tijd werd verwacht dat hij het voorzitterschap van zijn generatiegenoot Bart De Wever nog voor de federale verkiezingen zou overnemen. Dat gebeurde uiteindelijk niet.

Minister van Werk, Economie, Innovatie, Sport en Wetenschapsbeleid

Philippe Muyters (N-VA)

Philippe Muyters (52) stapte pas laat in de actieve politiek. Muyters maakte carrière in de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (Serv) en het Vlaams Economisch Verbond (het latere Voka), waar hij in 2000 gedelegeerd bestuurder werd.

Bart De Wever haalde hem in 2009 als wit konijn naar de Vlaamse regering. Muyters kreeg meteen een enorme ministerportefeuille (Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport), maar kon het niet helemaal waarmaken.

Werd door partij min of meer afgeschreven toen hij als enige Vlaamse minister naast het lijsttrekkerschap greep. In de plaats daarvan werd hij lijstduwer voor het Vlaams Parlement in Antwerpen.

Minister van Onderwijs, Vice-minister-president

Hilde Crevits (CD&V)

Hilde Crevits (46) studeerde Rechten en begon haar politieke carrière als kabinetsmedewerker van burgemeester Patrick Moenaert in Brugge. Later werd ze West-Vlaams provincieraadslid en schepen in haar thuisbasis Torhout.

In 2007 trad Crevits toe tot de Vlaamse regering als minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur. Die eerste bevoegdheid behield Crevits ook in de regering-Peeters II, en ze nam er Mobiliteit bij.

Door de vele infrastructuurwerken die Crevits opstartte in haar tweede termijn, kreeg ze de bijnaam 'de betonminister'. Ze werd ook geroemd voor haar communicatie. Als minister van Mobiliteit slaagde Crevits er echter niet in het fileprobleem te keren of de Vlaming op het openbaar vervoer te krijgen.

Minister van Welzijn en Gezondheid

Jo Vandeurzen (CD&V)

Jo Vandeurzen (56) heeft er al een lange politieke carrière opzitten. Begonnen als (toen nog) CVP-voorzitter in Genk klom hij op tot partijvoorzitter van de CD&V. Het was een lastige periode waarin het toenmalig kartel tussen CD&V en N-VA op springen stond door de komst van Jean-Marie Dedecker naar N-VA. In 2007 werd hij korte tijd federaal minister, maar de Fortis-affaire nekte hem en eind 2008 nam hij ontslag.

Een jaar later werd Vandeurzen opgevist in de Vlaamse regering. Als gewezen ziekenhuisvoorzitter kent hij de welzijns-, gezondheids- en gezinssector erg goed. Als Vlaams minister van Welzijn scoorde hij in de jongste regering goede punten.

Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening en Landbouw

Joke Schauvliege (CD&V)

Joke Schauvliege (44) is een juriste die al vroeg in de lokale politiek stapte. In 2004 maakte ze de overstap naar het Vlaamse niveau. Schauvliege werd ondervoorzitter van de CD&V-fractie in het Vlaams Parlement en was lid van de commissie Leefmilieu en Ruimtelijke Ordening.

In 2009 werd ze Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur. In die functie kreeg ze al veel kritiek te verduren, zowel vanuit de cultuursector als vanuit milieu- en natuurorganisaties. Hoewel Schauvliege een budgetverhoging binnenhaalde voor het kunstendecreet, kreeg ze het vorig jaar bijvoorbeeld hard te verduren na de grote subsidievermindering voor onder andere Musical van Vlaanderen.

Schauvliege kreeg dan weer wel applaus voor haar voornemen om 30 procent minder broeikasgassen uit te stoten tegen 2020. Ook het cultureel samenwerkingsakkoord dat ze sloot met de Franse Gemeenschap werd positief onthaald.

Minister van Financiën, Begroting en Energie, Vice-minister-president

Annemie Turtelboom (Open VLD)

Annemie Turtelboom (46) heeft heel wat federale ervaring om mee te nemen naar het Vlaamse niveau. Ze was op federaal niveau eerder bevoegd voor Asiel en Migratie, Binnenlandse Zaken en sinds 2011 voor Justitie. Daar voerde ze de voorbije legislatuur een lang verwachte justitiehervorming door. Ze kreeg er heel wat kritiek voor, maar ging gewoon recht vooruit. ‘Turbo Turtelboom’ hanteerde het principe: ‘Niet akkoord met mijn voorstel? Kom dan zelf met een alternatief af.’ Met haar diploma economie is de keuze voor Turtelboom op de Vlaamse 'cijfertjespost' een logische keuze.

Minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel

Sven Gatz (Open VLD)

In 2011 nam Gatz (47), ooit Volksunie en Spirit, na een politieke loopbaan van meer dan 20 jaar onverwacht afscheid van de Vlaamse politiek om naar de Unie van Belgische Brouwers over te stappen. Even onverwacht wordt hij nu weer opgevist als 'Brusselaar' van dienst. Just when I thought I was out... they pull me back in, zei hij er zelf over op Twitter. Hij noemde zijn job als Vlaams Parlementslid 'mogelijk de mooiste job ter wereld', maar een functie als Vlaams minister lijkt voor Gatz nu toch definitief 'de mooiste job'. Gatz concentreerde zich in het Vlaams Parlement onder meer op de bevoegdheden Brussel en Cultuur, waar hij zich ook nu op zal kunnen toeleggen.

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig