‘Flets akkoord laat Brusselaar in de steek’
Johan Van den Driessche. Foto: BELGA

De Brusselse oppositiepartijen zijn niet mals voor het regeerakkoord. De N-VA vreest dat de Brusselse belastinghervorming bedrijven zullen wegjagen. Groen noemt het regeerakkoord flets.

Johan Van den Driessche, N-VA-fractieleider in het Brussels Parlement, vindt dat er geen sprake is van een echte koerswijziging. ‘Het is een akkoord van de stilstand.’

De N-VA zal de fiscale hervorming van dichtbij opvolgen. ‘Want deze hervorming zal toch een belastingverhoging zijn’, vindt Van den Driessche. ‘Diegenen die bijdragen aan de Brusselse welvaart - de middenklasse en de bedrijven - worden nog meer weggejaagd.’

Van den Driessche vindt dat het tewerkstellingsbeleid politiek de verkeerde richting opgaat: ‘Zo wordt de noodzakelijke hervorming van het bestaande stelsel van gesubsidieerde contractuelen op de lange baan geschoven. In plaats van korting op de lasten op arbeid in de private sector voor vroegtijdige schoolverlaters, wordt nog maar eens ingezet op nepstatuten zonder toekomstperspectief.’

Van den Driessche heeft op de persconferentie ook niks gehoord over het verbeteren van de tweetaligheid in ziekenhuizen, gemeentelijke en gewestelijke diensten. De Brusselse Vlamingen gaan er volgens hem op achteruit.

‘Moerascoalitie’

Brussels Groen-fractieleider Bruno De Lille hekelt het feit dat het Brussels regeerakkoord negen van de tien werklozen vergeet. Zo zijn er wel nuttige maatregelen voorzien voor de 14.800 werkzoekende jongeren, maar zijn er nauwelijks maatregelen naar de totale groep van 110.000 Brusselse werkzoekenden. De regering lijkt er zich volgens Groen ook bij neer te leggen dat Brusselaars laaggeschoold zouden moeten zijn.

De regering schroeft de milieu-ambities ook meteen terug, stelt Groen nog. De doelstelling om de autodruk verder met 20 procent te verlagen is in dit regeerakkoord niet te vinden. ‘Deze coalitie riskeert de ‘moerascoalitie’ te worden: vol onderling wantrouwen waardoor elk dossier komt vast te zitten. (...) Deze regering laat de Brusselaars in de steek.’