Veronique Caprasse legt eed af als burgemeester Kraainem
Veronique Caprasse legt de eed af bij de Vlaams-Brabantse gouverneur Lodewijk De Witte. Foto: BELGA

Veronique Caprasse (FDF) heeft de eed afgelegd als burgemeester van faciliteitengemeente Kraainem. Vlaams minister Geert Bourgeois weigerde haar benoeming. Maar ze ging met succes in beroep bij de Raad van State.

Caprasse kwam eind 2010 een eerste keer aan het hoofd van Kraainem in opvolging van Arnold d’Oreye de Lantremange en na de verkiezingen werd ze door de Franstalige eenheidslijst van UNION opnieuw als burgemeester voorgedragen. Bourgeois weigerde telkens haar benoeming als burgemeester vanwege overtredingen van de taalwetgeving waardoor ze de titel ‘aangewezen burgemeester’ droeg.

Caprasse, die bij de jongste verkiezingen verkozen werd tot kamerlid, toonde zich na afloop van de eedaflegging tevreden dat ze eindelijk benoemd werd als burgemeester. Op de vraag of ze in de toekomst de taalwetten zal naleven, verwees ze naar de eed die ze had afgelegd.

Ondanks het feit dat de Raad van State de omzendbrief-Peeters versoepelde - Franstaligen moeten maar één keer om de vier jaar laten weten dat ze documenten in hun taal willen ontvangen - blijft ze enigszins ontevreden over deze regeling. ‘Het is beter dan wat bestond, maar waarom kunnen Franstaligen die documenten niet automatisch krijgen’, vraagt Caprasse.

Overeenkomstig een akkoord binnen UNION zal Veronique Caprasse op 1 januari 2016 als burgemeester worden opgevolgd door Dorothée Cardon de Lichtbuer. Door de benoeming van Caprasse als burgemeester kan Kraainem tevens een bijkomende schepen aanstellen. UNION heeft hiervoor Françoise Devleeschouwer aangeduid. Het is nog onduidelijk welke bevoegdheden zij zal krijgen.