Bijna 120 miljoen euro slapend spaargeld wacht op eigenaar
Foto: Frank Muller / HH/Hollandse Hoogte

De bedragen die op slapende rekeningen geparkeerd staan, zijn eind mei aangegroeid tot 119,2 miljoen euro. Dat is 78 procent meer dan een jaar eerder, schrijft De Tijd.

Slapende rekeningen zijn rekeningen waarop al vijf jaar geen verrichtingen zijn gebeurd en waar er ook geen contact meer was tussen rekeninghouder en de financiële instelling. Sinds 2008 zijn banken verplicht de saldi op die rekeningen door te spelen aan de Deposito- en Consignatiekas (DCK) als ze er niet in slagen de eigenaar op te sporen.

Door technische problemen in 2012 werd die overdracht tijdelijk opgeschort, waardoor de voorbije twaalf maanden sprake is van een inhaalbeweging. Dat vormt volgens de krant ook de verklaring voor de forse stijging. Eigenaars van de rekeningen hoeven niet te wanhopen. Als het bedrag op de rekening hoger is dan 20 euro, blijven de centen nog dertig jaar bij de depositokas beschikbaar. Het spaargeld levert daar ook jaarlijks een rente op.