Groene stroom maakt factuur 30 procent duurder

De Vlaamse huishoudens stevenen in 2016 af op een stijging van hun elektriciteitsfactuur met bijna 30 procent. Dat staat in een advies van de Serv, het overlegorgaan van de sociale partners.

De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (Serv) heeft voor de eerste keer becijferd hoe zwaar de impact zal zijn van de groenestroomkosten op de elektriciteitsfactuur van de particulieren en de kmo ...

Niet te missen