Geens naar Europees Hof om Arco-garantie te verdedigen
Foto: BELGA
Minister van Financiën Koen Geens (CD&V) is niet van plan zich neer te leggen bij het verbod op de bestaande Arco-garantie. De Europese Commissie oordeelt dat de regeling in strijd is met de Europese regels, maar Geens betwist dit.

Volgens de Commissie is de staatssteun niet verenigbaar is met de interne markt. Geens merkt dat de uitspraak dan ook een toekomstige uitbetaling onder de garantieregeling lijkt te verbieden, en dat Arco de genoten steun moet terugbetalen.  

'De Minister zal de beslissing de eerstkomende dagen in meer detail bestuderen. Indien de eerste lezing zich bevestigt, zal hij een beroep tot vernietiging in te stellen voor het Gerecht in Luxemburg, minstens tegen het luik van de beslissing dat het uitbetalingsverbod zou bevatten', klinkt het. Geens is dus van plan om de uitbetaling wel door te zetten.

Want volgens geens kan de Commssie zich enkel uitspreken over steun ten voordele van ondernemingen, zoals de Arco-vennootschappen. Maar van een verbod op vergoeding van de coöperanten zelf kan geen sprake zijn. 'Dat is des te meer zo omdat een dergelijke betalingsstop aan individuele spaarders niet kan bijdragen om de initiële concurrentieverstoring ten voordele van de ARCO-vennootschappen ongedaan te maken.'

Plan B

Naast het juridisch getouwtrek blijft de CD&V’er intussen ook een alternatieve regeling verdedigen, zodat de honderdduizenden coöperanten niet in de kou zouden achterblijven. Hij wil dat zo’n alternatieve, juridisch volledig sluitende oplossing hoog op de agenda van de regeringsonderhandelingen komt.