Commissie keldert terugbetaling Arco-coöperanten

De Belgische garantieregeling voor de Arco-aandeelhouders is in strijd met de Europese regels voor staatssteun. Arco is namelijk de enige begunstigde, wat zorgt voor een onterecht concurrentievoordeel. De gedupeerde beleggers hebben dan ook geen recht op terugbetaling, oordeelt de Europese Commissie.

De Europese Commissie laat geen spaander heel van de staatswaarborg voor de coöperanten van Arco, de financiële arm van het voormalige ACW (ondertussen beweging.net). De regering gaf de circa 800.000 beleggers in 2011 een overheidsgarantie ter waarde van ongeveer 1,5 miljard euro. Arco had namelijk bijna alle middelen in Dexia-aandelen geïnvesteerd. Door de ondergang van die bank kon ook Arco niet meer aan de betalingsverplichtingen voldoen. 

Maar die garantie is volgens de Europese Commissie een vorm van 'onverenigbare staatssteun'. De coöperanten van Arco zijn immers geen spaarders, zoals de Belgische overheid altijd heeft geargumenteerd, maar aandeelhouders.De Commissie merkt echter op dat Arco een vennootschap is, en dat wie in het kapitaal ervan investeert dan ook het risico hiervoor draagt. 'Er zijn dus geen gronden om de maatregel als verenigbaar met de EU-staatssteunregels te beschouwen', aldus het oordeel

De Arco-beleggers een overheidsgarantie geven discrimineert andere beleggers. 'Het onderzoek van de Commissie leerde dat financiële coöperaties die deze overheidsgarantie genieten, voor beleggers aantrekkelijker worden dan hun concurrenten die zonder die garantie moeten opereren. Daarmee verleent deze regeling een selectief voordeel aan de begunstigden ervan en vormt zij dus staatssteun', zo klinkt het in een mededeling.

Arco moet voordeel terugbetalen

De Commissie komt dan ook tot de conclusie dat Arco voordeel heeft gehaald uit de regeling. Omdat de maatregel al is uitgevoerd moet Arco dat voordeel dan ook terugbetalen. Om hoeveel geld het precies gaat, is niet meegedeeld. Want aangezien er sinds de garantieregeling geen nieuwe aandelen meer zijn uitgegeven is het voordeel en opzichte van concurrenten eigenlijk theoretisch. Of het dus tot een terugbetaling komt is hoogst onwaarschijnlijk.

Beroep

De federale regering liet eerder al weten dat zij de staatswaarborg voor de Arco-coöperanten “op alle fronten juridisch zou verdedigen” en indien nodig naar het Europees Hof van Justitie zou stappen. Geens bevestigt dat meteen na de uitspraak ook in een mededeling. Daarnaast dringt het er op aan dat er bij de lopende regeringsonderhandelingen een sluitende oplossing voor het dossier wordt gezocht.

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in