Filosoferen doe je in je moedertaal

Skills of liefde voor het vak?

Als je een universitaire opleiding louter als een voorbereiding op een (internationale) loopbaan ziet, dan kun je inderdaad pleiten voor meer Engels in de aula. Maar wie in zijn studentenjaren ook verliefd wil worden op een vakgebied, moet hopen dat zijn moedertaal niet geheel verdwijnt, schrijft Bart Loos.

Zeus, in de gedaante van een zwaan, begeert het lichaam van Leda. (schilderij van Rubens)
Zeus, in de gedaante van een zwaan, begeert het lichaam van Leda. (schilderij van Rubens) ig

Anne De Paepe, rector van de UGent, pleitte onlangs voor meer Engelstalige opleidingen, een stelling waar Pieter Timmermans van het Verbond van Belgische Ondernemingen het roerend mee eens was (DS 14

Aangeboden door onze partners

Niet te missen