Wat weet de fiscus over mijn woonlening?
Foto: *
Als ik een hypothecaire lening heb lopen die ik inbreng in mijn belastingaangifte, kan de fiscus dan ook zien welk bedrag ik bij de bank geleend heb? Of ziet de fiscus alleen welk bedrag ik maandelijks afbetaal?

U ontvangt van uw kredietinstelling een attest in het kader van uw woonkrediet. De fiscus legt de officiële modellen en de voorschriften voor het opstellen van deze attesten vast.

In het jaar dat volgt op het afsluiten van uw krediet, ontvangt u het eenmalig basisattest hypothecaire lening. In dit attest deelt de kredietgever de gegevens mee waaruit moet blijken dat de lening in aanmerking kan komen om een fiscaal voordeel te geven. Dit attest vermeldt het aanvangsbedrag (het gedeelte) van de lening dat aanleiding kan geven tot een fiscaal voordeel. Het gedeelte van de lening dat voor het financieren van andere dan fiscaal aanvaarde doeleinden heeft gediend, mag niet op het attest worden vermeld. Het bedrag op het basisattest kan dus het totale leningsbedrag zijn, maar dat is niet altijd zo, het kan ook een lager bedrag zijn.

Daarnaast bezorgt uw kredietinstelling u een jaarlijks betalingsattest. Hierin vermeldt de kredietgever het bedrag van de tijdens het belastbaar tijdperk gedane betalingen, alsook de gegevens die noodzakelijk zijn om te verifiëren of de voorwaarden voor de belastingvermindering nog steeds vervuld zijn. Dit attest vermeldt dus ook het hierboven genoemde aanvangsbedrag van de lening dat op het basisattest staat.

Sinds een aantal jaren is het niet meer verplicht om bewijsstukken (facturen, attesten, enz.) mee te sturen met een aangifte in de personenbelasting. De fiscus nuanceert dit door aan te bevelen sommige bijlagen toch toe te voegen, onder meer de fiscale attesten i.v.m. de woningfiscaliteit. Andere aanbevolen bijlagen zijn een detail van de beroepskosten, de vrijstelling van de buitenlandse inkomsten en de bewijzen van win-winleningen en renovatiecontracten in het Vlaams Gewest.

Het is volgens de fiscus dus niet verplicht de attesten m.b.t. uw hypothecaire lening bij uw aangifte te voegen, maar het is wel aanbevolen. Hoe meer men zich verantwoordt, hoe minder (overbodige) vragen er achteraf kunnen volgen.

U moet de attesten vanzelfsprekend in elk geval ter beschikking houden van de fiscus en bewaren tot het verstrijken van het zevende jaar volgend op het belastbaar tijdperk. Als u de attesten niet bij uw aangifte voegt, mag de fiscus ze dus steeds opvragen.

Nog een laatste opmerking: als gevolg van de zesde staatshervorming, is de woonfiscaliteit grondig gewijzigd. Maar wegens het ontbreken van de nodige tijd voor de aanpassing van de attesten, worden dit jaar uitzonderlijk nog de oude attesten gebruikt. Vanaf volgend jaar zullen ze wijzigen conform de nieuwe regelgeving.

De experts van Wolters Kluwer beantwoorden dagelijks een vaak voorkomende belastingvraag die lezers ons gesteld hebben.