Mieke Van Hecke: ‘Torfs discrimineert en stigmatiseert leerlingen uit beroeps’
Foto: Photo News

Een toelatingsproef invoeren voor leerlingen uit het beroepsonderwijs die naar de universiteit willen? Het controversiële voorstel komt van de rector van de KU Leuven, Rik Torfs. Maar veel bijval krijgt hij niet. ‘Dit voorstel is discriminerend en stigmatiserend’ reageert Mieke Van Hecke, het hoofd van het katholiek onderwijs in Het Nieuwsblad. Ook andere universiteiten willen er niet van weten. Het gemeenschapsonderwijs sluit zich aan bij die kritiek.

Wie na het secundair onderwijs naar de universiteit trekt, komt meestal uit het ASO of TSO. Maar ook leerlingen uit het beroepsonderwijs schrijven zich soms in aan onze universiteiten. Af en toe behalen zij ook een universitair diploma, maar meestal moeten ze afhaken. In een lezing in Leuven greep Rik Torfs vrijdag die lage slaagkansen aan om te pleiten voor een bindende toelatingsproef voor leerlingen uit het beroeps of richtingen die niet aansluiten bij universitaire studies. Met andere woorden: wie statistisch weinig of geen kans maakt om de universiteit aan te kunnen, moet eerst bewijzen dat hij of zij het wél kan. Voor alle anderen blijft de universiteit vrij toegankelijk.

Is dat niet discriminerend of een voorbeeld van klassenonderwijs? Feit is dat Torfs inhoudelijk alleen lijkt te staan met zijn voorstel. Directeur-generaal van het Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs (VSKO) Mieke Van Hecke is er alvast niet over te spreken. ‘Het is stigmatiserend. Leerlingen uit het beroeps worden nog maar eens met de vinger gewezen, terwijl we die richting net willen promoten. Zeggen dat er een probleem is met het beroeps, maar niet met de anderen, kan niet. Het laatste wat we mogen doen, is deuren sluiten.’

GO!: 'Niet correct'

Ook het GO! (Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap) noemt het voorstel van Torfs over een bindende toelatingsproef voor studenten 'niet correct en stigmatiserend'. 'Er is geen absolute één op één relatie tussen vooropleiding en hoger onderwijs, dus enkel de beroepsopleidingen viseren is niet correct en bovendien stigmatiserend, zegt afgevaardigd bestuurder Raymonda Verdyck.

'Motivatie is ook een belangrijke factor die de slaagkansen enorm kan verhogen, dus we moeten toch voorzichtig zijn met het inrichten van dit soort proeven, zeker als ze een bindend karakter hebben.'

Volgens het GO! is het belangrijk dat leerlingen in het secundair onderwijs voldoende begeleid worden bij het kiezen van de juiste studierichting. 'Nu al doen scholen hun uiterste best om jongeren te helpen zich te oriënteren naar de juiste studierichting. Dat is belangrijk, want een jongere die op basis van zijn talenten en interesses een weloverwogen studiekeuze maakt heeft meer kans op slagen. Een brede eerste graad met een uitgestelde studiekeuze op 14 jaar, zoals in het masterplan van de hervorming is opgenomen, zal hier zeker aan bijdragen.'

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Meld je aan en lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in