Hoe wordt een bijverdienste belast?
Ik werkdeels als onderwijzeres in het buitengewoon basisonderwijs. Nu werk ik sinds twee jaar soms op mijn ‘vrije’ woensdagvoormiddag als nascholer muzische opvoeding. Hoeveel mag ik bijverdienen en hoeveel gaat daarvan naar de belastingen? Kan ik ook kosten inbrengen zoals een geluidsinstallatie of microfoon?

U mag inderdaad naast uw hoofdjob, nog een tweede job uitoefenen. Er staat geen grens op hoeveel u mag bijverdienen. U moet natuurlijk wel al uw beroepsinkomsten die u uit de twee jobs haalt aangeven. Hierin zit een verschil met wie gepensioneerd is: die mag naast zijn pensioen slechts beperkt bijverdienen.

Als u in het kader van uw bijberoep werknemer bent, verdient u ook met uw bijbaan een bezoldiging. Als u op zelfstandige basis werkt, zijn de inkomsten die u uit uw tweede job haalt baten. Voor de wijze waarop ze belast worden, maakt dat geen verschil. U wordt niet apart belast op het inkomen als muzieklerares. De inkomsten uit beide jobs worden samengeteld. Het totaal wordt onderworpen aan de progressieve belastingschijven. Dit betekent dus dat hoeveel u uiteindelijk moet betalen afhangt van de hoogte van uw inkomsten uit beide samengeteld.

Uiteraard mag u ook kosten inbrengen. U kan beroep doen op het forfait (maximaal 3.950 euro voor inkomstenjaar 2014), of u kan uw werkelijke kosten bewijzen. U kan er dus voor kiezen om de werkelijke kosten van de geluidsinstallatie en microfoon af te trekken. Let wel op: u kan niet de volledige kost van de geluidsinstallatie in één keer aftrekken, u moet deze kost in feite ‘afschrijven’ en dus de kost fiscaal spreiden over enkele jaren. Als u uw werkelijke kosten bewijst, moet u wel de nodige documenten bijhouden, bv. facturen.

Voor de kostenaftrek is de aard van uw inkomsten wel belangrijk. Als u uit uw hoofdjob bezoldigingen (loon van werknemer) haalt, en uit uw bijbaan als muzieklerares baten (als u op zelfstandige basis werkt), dan haalt u beroepsinkomsten uit twee verschillende categorieën. Dit heeft tot gevolg dat u tweemaal (één keer voor iedere categorie) het forfait mag toepassen. Of u kan voor uw job als onderwijzeres het forfait toepassen, en voor uw baan als muzieklerares uw werkelijke kosten (geluidsinstallatie en dergelijke) bewijzen. Als u voor beide jobs een bezoldiging ontvangt (allebei dezelfde categorie van inkomsten), mag dat niet. Het is dan of eenmaal het forfait of eenmaal werkelijke kosten bewijzen.

De experts van Wolters Kluwer beantwoorden dagelijks een vaak voorkomende belastingvraag die lezers ons gesteld hebben.