Straatmuzikanten mogen niet meer dan 60 decibels produceren
Foto: ss

Stad Brussel heeft een nieuwe reglement ingesteld voor straatmuzikanten. Zo mogen ze vanaf nu niet meer dan 60 decibels produceren.

In het reglement wordt een onderscheid gemaakt tussen muzikanten en performers. Voor de muzikanten zijn in Brussel 19 staanplaatsen voorzien. Dat zijn er 3 meer dan nu. Aan het Centraal Station, op de Kunstberg en op het Muntplein komen er staanplaatsen bij. Het geluidsniveau van de optredens van straatmuzikanten mag bovendien niet hoger zijn dan 60 decibels. Muzikanten mogen voortaan wel hun eigen cd’s verkopen.

Maximum twee groepen op Grote Markt

Een andere belangrijke regel in het nieuwe reglement, is dat er op en rond de Grote Markt niet meer dan twee muzikanten(groepen) tegelijk mogen optreden. Ze mogen er bovendien niet spelen tijdens onpare uren en moeten, volgens een ruilbeurt, telkens afwisselen tussen de voormiddag en namiddag.

Muzikanten die het reglement niet naleven, riskeren een inbeslagname van hun instrumenten.

Toestemming vragen aan de Stad

De regels voor performers (goochelaars, mimespelers, acrobaten,...) lijken iets soepeler. Zij mogen zelf kiezen waar ze actief zijn, maar ze moeten daarvoor wel eerst toestemming vragen aan de Stad.