In plaats van in te breken in auto's of het hele voertuig te stelen, hebben rondtrekkende dieven het meer en meer gemunt op de katalysator, die ze uit de auto zagen. Europol waarschuwt voor het fenomeen.